Privacybeleid


Privacybeleid Ambers Things

Wij hechten belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van de lezers van deze blog , die persoonsgegevens achterlaten in een reactie en houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. U kan zich steeds via mail richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (ambersthings@outlook.be) indien u uw gegevens wilt aanpassen of verwijderd zien.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van  de gebruikers, die de naam van jullie blogs websites bezoeken en reageren op onze artikels. Wij verzamelen en verwerken de  gegevens die de gebruikers/bezoekers vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekken in het kader van de reactie op onze artikels.
Wij verwerken identificatiegegevens en gebruiksgegevens voor de goede werking en voortdurende verbetering van onze blogs. Door persoonsgegevens te verstrekken, geven gebruikers uitdrukkelijk de toestemming aan de verantwoordelijken  om deze gegevens te verwerken voor de vermelde doeleinden..

Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken6Wij bewaren identificatiegegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze blogs.. Wij bewaren je e-mails of schriftelijke reacties zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.


Een reactie posten

Latest Instagrams

© Ambers Things . Design by FCD.